E-bronnen / E-sources

Printvriendelijke versie
Off-campus toegang .../ Off-campus access ...

Indien je onderstaande databanken van thuis uit wilt raadplegen, bezoek deze pagina.
If you want to access the databases below at home visit this page.

!!! Om een keuze te maken uit onze volledige collectie e-tijdschriften en databanken, dien je Limo te raadplegen (via tabblad 'Databanken / E-tijdschriften'). Hieronder vind je slechts een lijst van de meest gebruikte.

Via volgende link vind je een instructiefilmpje van hoe de databanken te raadplegen. Voor specifieke databanken, klik op naast de betreffende databank.

!!! To make a choice out of our extensive collection e-journals and databases, please consult Limo (use tab 'Databases / E-journals'). Only the most frequently used are listed below.

The following link shows how to consult the e-sources. For specific e-sources, click on next to the specific e-source.

Veelgebruikte e-bronnen / Frequently used e-sources

Beschikbaar op campussen Brussel en Parnas / Accessible on the campusses Brussel and Parnas

Beschikbaar op campussen Dirk Martens, Technologiecampus Gent en Waas / Accessible on the campusses Dirk Martens, Technologiecampus Gent and Waas

 

 •     Amadeus archive « Comprehensive, pan-European database containing financial information on public and private companies from all across Europe
  • Opmerking: Amadeus is vervangen door Orbis Global (zie verder). Enkel voor het historisch archief van 1998 tot 2005 kan Amadeus nog interessant zijn.
  • Opgelet: enkel voor academische studenten en enkel na reservatie. Zie handleiding
  • Note: Amadeus has been replaced by Orbis (see further). Only for the historical data from 1998 till 2005 will Amadeus still be of interest.
  • Attention: only for academic students and only after reservation. See manual
 •     BelFirst « Belgian and Luxembourgish financial company information and business intelligence
  • Opgelet: enkel na registratie
  • Opgelet: enkel voor studenten Handelswetenschappen
  • Academische studenten hebben toegang via deze link of via Limo na aanmelden. Bellfirst archief toegankelijk na reservatie. Zie handleiding
  • Academic students have access through this link or through Limo after signing in. Bellfirst archive accessible after reservation. See manual
 •          De Taalsector « Sectorpublicatie van de taalsector (inloggen met gebruikersnaam hub en zonder wachtwoord)
 •           Dieetbehandelingsrichtlijnen « Online uitgave van het Handboek Dieetbehandelingsrichtlijnen
 •     DOAJ « Directory of Open Access Journals
 •     EBSCO databanken « Academic Search Complete | Business Source Complete | ...
 •     EconBiz and EconBiz Open (EconBizz Open Access) « virtual library for economics and business studies
 •          Emerald e-books
 •          EUROFIR « European Food Information Resource (login and password required; ask the library information desk for more information)
 •          European Pharmacopoeia « Monographs describing quality standards for ingredients, dosage forms and methods of analysis for medicines
 •          Fiscalnet « fiscale data uitgegeven door Larcier en De Boeck (Opgelet: klik rechtsboven op Toegang voor abonnees en dan Login voor toegang)
 •     Google Wetenschap « Google Scholar
 •     GoPress « Vlaamse kranten en tijdschriften (Opgelet: enkel na registratie)
 •     Greenleaf Online Library « Archive of material published by Greenleaf Publishing, including books, case collections and journals
 •     Ingentaconnect « multiple disciplines (select discipline of choice; restrict by subscriptions only)
 •     Journalinks « portaalsite voor studenten, docenten en journalisten in Vlaanderen
 •          Jura.be « online juridische bibliotheek van Kluwer (Opgelet: enkel op de Odisee campussen Brussel en Parnas)
 •          Jurisquare « Tijdschriften van diverse juridische uitgevers; o.a. Rechtskundig Weekblad
 •     Leerrijk.be « onderwijssite van Vlaanderen
 •     LingBuzz « article archive & community space for Generative Linguistics
 •     monKEY.be « accountancy, fiscaliteit, audit en vennootschapsrecht uitgegeven door Kluwer (Opgelet: enkel op de Odisee campussen)
 •     NARCIS « National Academic Research and Collaborations Information System (Nederland)
 •          Orbis   
  • Orbis Global « Contains information on over 160 million private and public companies worldwide
  • OBF - Orbis bank Focus « Contains financial data on 38,000 banks worldwide
  • OIF - Orbis Insurance Focus « Data on more than 12.000 insurance companies woldwide
  • Zephyr « Data on M&A, IPO, private equity and venture capital deals
  • Note: There is only one simultaneous access to available to OBF, OIF and Zephyr. Reservation is required (send e-mail to findata@kuleuven.be)
 •     PLoS Collections « Public Library of Science contains medicine, genetics, pathogens and more
 •     PubMed « Medical database
 •     RePEc « Research Papers in Economics: IDEAS | EconPapers
 •          SNL « Industry-specific financial market data from over 6,500 public companies and over 50,000 private companies across the globe
  • Note: Sign in with your KU Leuven e-mail via "new user"
 •     SpringerLink « e-journals | e-books | inclusief nederlandstalige vaktijdschriften BSL
 •          Stradalex « juridische informatie uitgegeven door Larcier en Bruylant (Opgelet: enkel op de Odisee campus Brussel)
 •     Studiedienst Vlaamse Regering « info en publicaties van de Studiedienst van de Vlaamse Regering
 •          Thieme eRadiology « resource for radiology, providing access to Thieme’s entire radiology collection (Attention: click begin session to start)
  • Opgelet: enkel voor studenten medische beeldvorming
  • Attention: only for students medical imaging
 •     Trefzeker « Informatie rond sociale wetgeving en personeelsfiscaliteit
 •     TrendsTop « Belgische bedrijfsinformatie / Belgian company information (select web tools and training)     
 •           Warenwetgeving « Wetten en besluiten inzake de voedingswaren
 •     Web of Knowledge « Web of Science | Journal Citation Reports (Factsheets & Quick reference card)
 •     Websites basisonderwijs « websites i.v.m. kleuter- en lager onderwijs geselecteerd door KHLim & TMM
 •     Wiley Online Library « includes Cochrane Library (health care)

Software

Geïnstalleerde software is campusgebonden. Je vraagt best aan je bibliotheekteam welke programma's beschikbaar zijn en hoe je ze kan opstarten.

Installed software is by campus. Ask your library team about which software is available and how to use it.