Odisee Bibliotheken

Printvriendelijke versie
De bibliotheken blijven gesloten zolang de COVID-19 crisis duurt. Raadpleeg weliswaar de individuële campusbibliotheek paginas voor meer informatie, gezien de mogelijkheden tot heropening kunnen verschillen van campus tot campus.

Uitleentermijnen kunnen zo nodig verlengd worden en opgelopen boetes kwijtgescholden. Contacteer ons gerust als er vragen zijn.

De bibliotheken zetten maximaal in op Scan on Demand. Personeel en studenten kunnen via e-mail, gratis, een scan van een tijdschriftartikel of een hoofdstuk uit een boek aanvragen (met respect van het auteursrecht). We doen ons uiterste best om deze aanvragen zo snel mogelijk te bezorgen, maar hou er rekening mee dat het toch even kan duren.

Kijk ook even op de campusbibliotheekpagina voor specifieke dienstverlening per campusbibliotheek.

Hier vind je alle mogelijke informatie over de bibliotheekdiensten van Odisee. Elk van de 5 campussen heeft een eigen bibliotheek waarvan de collectie afgestemd is op de vakken die op de betreffende campus onderwezen worden voor zowel de professionele opleidingen als de KU Leuven academische opleidingen op campus. In onze Missie en Doelstellingen kan je lezen waar we voor willen staan.

Alle studenten en personeelsleden van de instellingen van de KU Leuven Associatie hebben gratis toegang tot alle bibliotheken van de KU Leuven Associatie hogescholen en universiteit.

In al onze bibliotheken dienen al de gebruikers de Belgische Auteurswet en de aanverwante wetgeving te respecteren.

Heb je nog vragen, contacteer ons op volgende adressen:

Google Scholar:

Google Custom SearchWetenschappelijke literatuur zoeken met Google Wetenschap