Een studieplek reserveren

Printvriendelijke versie

De lessen gaan deels online en deels fysiek door. Soms is de tijd tussen een fysieke en online les echter niet voldoende om thuis te geraken om de online les te volgen; of omgekeerd, is er na een online les niet voldoende tijd om op campus te geraken om de fysieke les te volgen.

Om die reden stelt de BIB een aantal reserveerbare studieplekken ter beschikking voor Odisee/KU Leuven Campus Brussel studenten. Elke student mag die studieplek gebruiken, maar studenten die de studieplek gereserveerd hebben voor een welbepaald tijdslot, krijgen voor dat tijdslot voorrang op die studieplekken.

Reserveren kan via volgende link. Hou rekening met het volgende

  • Een tijdslot is steeds één van de volgende periodes: 9u - 11u; 11u - 13u; 13u - 14u; 14u - 16u; 16u - 18u (vrijdag tot 17u);
  • Er zijn maximaal 22 reserveerbare studieplekken per tijdslot verdeeld over verschillende verdiepingen (6 op het 4de; 4 op het 5de; 5 op het 6de; 3 op het 7de; 4 op het 8ste). Elke reserveerbare studieplek is als zodanig aangeduid.