E-bronnen (on-campus) / E-sources (on-campus)

Printvriendelijke versie

Via volgende link vind je een instructiefilmpje van hoe de databanken te raadplegen. Voor specifieke databanken, klik op naast de betreffende databank.

The following link shows how to consult the e-sources. For specific e-sources, click on next to the specific e-source.

 

!!! Om een keuze te maken uit onze volledige collectie e-tijdschriften en databanken, dien je Limo te raadplegen (via tabblad 'Databanken / E-tijdschriften'). Hieronder vind je slechts een lijst van de meest gebruikte.

!!! To make a choice out of our extensive collection e-journals and databases, please consult Limo (use tab 'Databases / E-journals'). Only the most frequently used are listed below.

 

Veelgebruikte e-bronnen / Frequently used e-sources

Beschikbaar op campussen Brussel en Parnas / Accessible on the campusses Brussel and Parnas

Beschikbaar op campussen Dirk Martens, Technologiecampus Gent en Waas / Accessible on the campusses Dirk Martens, Technologiecampus Gent and Waas

 

 •     Amadeus archive « Comprehensive, pan-European database containing financial information on public and private companies from all across Europe
  • Opmerking: Amadeus is vervangen door Orbis Global (zie verder). Enkel voor het historisch archief van 1998 tot 2005 kan Amadeus nog interessant zijn.
  • Opgelet: enkel voor academische studenten en personeel van KU Leuven en enkel na reservatie. Zie handleiding
  • Note: Amadeus has been replaced by Orbis (see further). Only for the historical data from 1998 till 2005 will Amadeus still be of interest.
  • Attention: only for academic students and staff from KU Leuven and only after reservation. See manual
 •     BelFirst « Belgian and Luxembourgish financial company information and business intelligence
  • Academische studenten from KU Leuven hebben toegang via deze link of via Limo na aanmelden. Bellfirst archief toegankelijk na reservatie. Zie handleiding
  • Academic students from KU Leuven have access through this link or through Limo after signing in. Bellfirst archive accessible after reservation. See manual
 •     Chemische feitelijkheden « Actuele encyclopedie over moleculen, mensen, materialen en milieu
 •     Cochrane Library « Databases containing independent evidence (trials; reviews; ...) to inform healthcare decision-making      
 •         Dieetbehandelingsrichtlijnen « Online uitgave van het Handboek Dieetbehandelingsrichtlijnen
 •          e-Anatomy « Interactive atlas of human anatomy
  • Opgelet: enkel voor studenten medische beeldvorming en radiotherapie
  • Attention: only for students medical imaging and radiotherapy
 •     EBSCO databanken « Academic Search Ultimate | Business Source Ultimate | Academic e-book Collection ...
 •     EconBiz « Virtual library for economics and business studies
 •           Eikon « Access to financial news, data and analytics (datastream) (M&A) (firm data)
  • Attention: only for academic students and staff from KU Leuven. Only on a data-PC in the library Campus Brussels and only after reservation. Make a reservation here.
 •          Emerald e-books
 •          EUROFIR « European Food Information Resource (login and password required; ask the library information desk for more information)
 •          European Pharmacopoeia « Monographs describing quality standards for ingredients, dosage forms and methods of analysis for medicines
 •     Google Wetenschap « Google Scholar   
 •     Ingentaconnect « multiple disciplines (select discipline of choice; restrict by subscriptions only)
 •          Jura.be « juridische bibliotheek van Kluwer (Opgelet: enkel voor academische studenten en personeel van KU Leuven)
 •          Jurisquare « juridische informatie van diverse uitgevers; o.a. Rechtskundig Weekblad (Opgelet: enkel voor academische studenten en personeel van KU Leuven)
 •     KlasCement « Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 •     Leerrijk.be « onderwijssite van uitgeverij Plantyn
 •     monKEY.be « accountancy, fiscaliteit, audit en vennootschapsrecht uitgegeven door Kluwer (Opgelet: enkel op de Odisee Campus Brussel)
  • Opgelet: enkel voor academische studenten en personeel van KU Leuven
 •          Orbis   
  • Orbis Global « Contains information on over 160 million private and public companies worldwide
  • OBF - Orbis bank Focus « Contains financial data on 38,000 banks worldwide
  • OIF - Orbis Insurance Focus « Data on more than 12.000 insurance companies woldwide
  • Zephyr « Data on M&A, IPO, private equity and venture capital deals
  • Note: There is only one simultaneous access to available to OBF, OIF and Zephyr. Reservation is required (send e-mail to findata@kuleuven.be)
 • ​         MyNBN Normendatabank
  • Read-only leeszaal. De normen kunnen alleen van het scherm afgelezen worden. Downloaden, printen en opslaan is niet toegelaten. Inloggen via ‘Associatie KULeuven’.
  • Read-only reading room! The standards can be read on screen only. No downloading, saving or printing allowed. The database can be accessed using your Central login credentials (userid & password). From the dropdown menu on the database home page, select "Associatie KU Leuven" and sign in.
 •     PubMed « Medical database
 •          SNL « Industry-specific financial market data from over 6,500 public companies and over 50,000 private companies across the globe
  • Note: Sign in with your KU Leuven e-mail via "new user"
 •     SpringerLink « e-journals | e-books | inclusief nederlandstalige vaktijdschriften BSL
 •          Stradalex « juridische informatie uitgegeven door Larcier en Bruylant (Opgelet: enkel voor academische studenten en personeel van KU Leuven)
 •          Thieme MedOne Radiology « resource for radiology, providing access to Thieme’s entire radiology collection (Attention: click begin session to start)
  • Opgelet: enkel voor studenten medische beeldvorming en radiotherapie
  • Attention: only for students medical imaging and radiotherapy    
 •     TrendsTop « Belgische bedrijfsinformatie / Belgian company information (select web tools and training)     
 •           Warenwetgeving « Wetten en besluiten inzake de voedingswaren
 •     Web of Knowledge « Web of Science | Journal Citation Reports ! No longer available for Odisee students and staff !
  • Academic students and staff from KU Leuven have access through this link or through Limo after signing in.
 •     Websites basisonderwijs « websites i.v.m. kleuter- en lager onderwijs geselecteerd door KHLim & TMM
 •     Wiley Online Library « Multidisciplinary e-journals 
 •          Wharton Research Data Services (WRDS) « Includes Compustat and CRSP
  • Attention: only for academic students and staff from KU Leuven. Only on a data-PC in the library Campus Brussels and only after reservation. Make a reservation here.
 •        Zephyr « see Orbis