Lezersinformatie raadplegen

Via de catalogus kan je zelf de gegevens in je bibliotheekaccount raadplegen en bewerken. Je kan op die manier

  • de inleverdatum voor je uitgeleende document(en) nakijken,
  • de uitleentermijn van je document(en) verlengen,
  • een uitgeleend document reserveren,
  • een document uit een andere bibliotheek aanvragen via interbibliothecaire leen (IBL).
- De uitleentermijn verlengen kan slechts vóór hij verstreken is. Hij wordt dan vermeerderd met 2 weken, tot maximaal 56 dagen na de eerste uitleen, die ingaan op de dag van verlenging. Voor overnight werken, werken met een heel korte uitleentermijn en werken met korte uitleentermijn is verlengen van de uitleentermijn niet mogelijk. 
- Reserveren kan alleen voor documenten die op dat ogenblik niet beschikbaar zijn. 
- IBL-aanvragen zijn niet altijd gratis (zie IBL-aanvraag).

Meld je aan

Bij het aanmelden op het zoekplatform (Limo) moet je eerst Centrale login KU Leuven Associatie aanklikken. Vervolgens kan je inloggen met je KU Leuven Associatie studenten of personeels login.

Als externe kan je inloggen op je persoonlijke pagina’s via de knop ‘Aanmelden’. Je kiest Alle andere gebruikers en moet je identificeren met 2 elementen: GebruikersID (= barcodenummer) en Paswoord (= barcodenummer). Na het inloggen wijzig je dit paswoord best.

Vergeet je niet af te melden aan het einde van je sessie! Klik daarvoor op Afmelden in de rechterbovenhoek van het venster.