Odisee Bibliotheken

Printvriendelijke versie
COVID-19 gerelateerd nieuws

De bibliotheken heropenen binnenkort; weliswaar met enige beperkingen. Raadpleeg de individuële campusbibliotheekpagina 's voor meer informatie, gezien de mogelijkheden tot heropening en de dienstverlening verschillen van campus tot campus.

Hier vind je alle mogelijke informatie over de bibliotheekdiensten van Odisee. Elk van de 5 campussen heeft een eigen bibliotheek waarvan de collectie afgestemd is op de vakken die op de betreffende campus onderwezen worden voor zowel de professionele opleidingen als de KU Leuven academische opleidingen op campus. In onze Missie en Doelstellingen kan je lezen waar we voor willen staan.

Alle studenten en personeelsleden van de instellingen van de KU Leuven Associatie hebben gratis toegang tot alle bibliotheken van de KU Leuven Associatie hogescholen en universiteit.

In al onze bibliotheken dienen al de gebruikers de Belgische Auteurswet en de aanverwante wetgeving te respecteren.

Heb je nog vragen, contacteer ons op volgende adressen:

Google Scholar:

Google Custom SearchWetenschappelijke literatuur zoeken met Google Wetenschap