Leerplatformen cluster Onderwijs

  • Bingel: aanvulling op de papieren versies van de collectie lager onderwijs van uitgeverij Van In, inloggen via Academic Software

  • Diddit: aanvulling op de papieren versies van de collectie secundair onderwijs van Van in, inloggen via Academic Software

  • Disco: door de fusie van uitgeverij Averbode en Plantyn, is de content van Disco sinds 2023 ge├»ntegreerd in Scoodle, inloggen via Academic Software

  • Kabas: leerplatform lager onderwijs van uitgeverij Die Keure, inloggen via Academic Software

  • Pelckmans Portaal: vraag de code voor een specifieke handleiding, leerwerkboek ... aan een bibmedewerker

  • Polpo: leerplatform secundair onderwijs van uitgeverij Die Keure, enkel raadpleegbaar op een vaste pc in het leercentrum, vraag een medewerker om aan te melden

  • Scoodle: digitale versies van de papieren methodes voor lager en secundair onderwijs van uitgeverij Plantyn, inloggen via Academic Software

  • WeZoozAcademy: online studiehulp secundair onderwijs, inloggen via Academic Software