Off-campustoegang tot de databanken

Een aantal databanken kun je off-campus raadplegen. Voor deze toegang heb je je Odisee-account nodig.

handen die typen op laptop

 Cochrane Library

databank voor Geneeskunde en Gezondheidszorg

Dieetbehandelingsrichtlijnen

databank met richtlijnen ter ondersteuning van het werk van de diëtist

DramaOnline

contacteer je leercentrum voor meer info

E-Anatomy

databank voor studenten Medische Beeldvorming en Radiotherapie

EBSCO

bevat de databanken Business Source Ultimate (Bedrijfskunde) en Academic Search Ultimate (multidisciplinair)

Elsevier Science Direct

multidisciplinaire databank

HOP

contacteer je leercentrum voor meer info

Jura.be

juridische databank die voor Odisee vijf modules bevat, namelijk: Bouwrecht, Bijzondere overeenkomsten, Zakenrecht, Verbintenissenrecht en Vennootschapsrecht

(aanmelden met je Odisee-mailadres)

KlasCement

contacteer je leercentrum voor meer info

monKEY.be

bibliotheek van Kluwer rond accountancy, fiscaliteit, audit en vennootschapsrecht  (aanmelden met je Odisee-mailadres)

klik hier voor videotutorial

SpringerLink

multidisciplinaire databank met zowel Nederlandstalige als Engelstalige artikels en e-books

Statista

databank voor markt- en consumentengegevens met meer dan een miljoen statistieken uit ruim 22 500 bronnen

Thieme MedOne Radiology

databank voor studenten Medische Beeldvorming en Radiotherapie

Thiema Connect

online books & journals

Trefzeker

databank voor sociale wetgeving en personeelsfiscaliteit (meld je af aan het einde van je sessie!)

Van Dale Woordenboeken

online versie van Van Dale  Nederlands, Frans, Duits en Engels

Warenwetgeving

databank rond wetgeving omtrent voedselveiligheid

Wiley Online Library

multidisciplinaire databank

WTCB/Buildwise

als student of docent van Odisee kan je een login aanvragen voor heel wat online documentatie van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf